۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
شرح وظايف
شرح وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی
- مطالعه ، بررسی و نظارت برکلیه امور مدیریت و منابع انسانی و اداری , رفاهی و استخدامی دستگاههای اجرایی استان.
- مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وانعکاس آنها به مراجع ذیربط .
- بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان و صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی دفاتر بخشی ذیربط .
- نظارت بر اجرای کلیه امور اداری , ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات .
- بررسی و پیشنهاد در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه .
- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانونی
- اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف سازمان متبوع واعمال نظارت وهماهنگی لازم در این زمینه .
- نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
- نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی در قالب سیاستهای کلی .
- نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر , اعتبارات , هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات .
- نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و سایر واحدهای مرکزی سازمان .
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به بر قراری حقوق و مزایا و فوق العاده های کلیه دستگاه های اجرایی استان
- نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات
- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی ( اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری , فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه .
- افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلان کشور .
- تهیه , تنظیم , نظارت,ارزشیابی واجرای برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه های اجرایی و شهرداریها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.
- برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران با نظام – فنی اجرایی در زمینه طرح ها و ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه .
- اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده .
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.
- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی.
- اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده .
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.
- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی .
- بررسی و تعیین دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان با هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریت آموزشی مرکز .
- تهیه و تنظیم و برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و کلیه دستگاه ها و سازمان های اجرایی و با استفاده از امکانات استان و با هماهنگی واحدهای ذیربط در مرکز .
- همکاری و مساعدت در اجرای دوره های آموزشی استانی و منطقه ای بمنظور تعیین اهداف و سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ملی و استانی.
- آموزش بسته های نرم افزار بمنظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی مدیریت آموزش و بورسها و دفتر انفورماتیک و اطلاع رسانی.
- انجام وظایف دبیرخانه ای شورای کاربران (سیستم های اطلاعات جغرافیائی استانی ) GIS .
- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونت های مربوط در سازمان استان .
- تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استان ها هماهنگ با فعالیت های سازمان نقشه برداری کشور .
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری ،توسعه فن آوری اطلاعات در نظام اداری ، نوسازی اداری ومصوبات شورای عالی اداری در دستگاههای اجرایی استان و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط .
- تهیه الگو و سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجوداستان و استانداری .
- ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف سازمان .
- طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف .
- ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مناسب بمنظور بایگانی , نگهداری , تمرکز اسناد , مدارک و اوراق اداری و غیر اداری.
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی .
- نظارت ,ارزشیابی و اجرای مطالعات و پژوهش های مورد نیاز در چارچوب سیاست ها و برنامه های استان و کشور .
- اتخاذ تدابیر و روش های اجرائی مناسب به منظور ایجاد انگیزه های لازم در فعالیت های سازمانها و دستگاههای اجرائی استان.
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری.
- انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار , تنظیم تشکیلات و سازمان تفضیلی و شرح وظایف شاغلین پست های سازمانی دستگاه های اجرائی استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان به منظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی.
- بررسی وتأئید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاههای اجرائی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده.
- انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش های عمومی دستگاه های اجرایی استان و روشها و رویه های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاههای مرکز توسط دستگاههای اجرای استان.
- پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاه های اجرایی استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران.
- نظارت بر انجام کلیه فعالیت ها و روش های اداری و تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه.
- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار
Review: 7281
Update date: 1395/09/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal