۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
معاونين سابق
 
 
 
 نام و نام خانوادگي : سيد محمد حسيني
تاريخ تصدي(سرپرست): 1396/11/01 لغايت 1397/04/11
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي : بي بي عصمت سرفرازي
تاريخ تصدي: 1395/09/02 لغايت 1396/10/30
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي : مشيرالحق عابدي
تاريخ تصدي(سرپرست): 1394/12/20 لغايت 1395/09/01
 
 
نام و نام خانوادگي : سيد محمد محمودي
تاريخ تصدي : 1392/10/24 لغايت 1394/12/20
 
 
نام و نام خانوادگي : محمد رضا گلرو
تاريخ تصدي : 1389/11/09 لغايت 1392/10/24
 
 
 
نام و نام خانوادگي : محمد علي اربابي
تاريخ تصدي : 1387/02/03 لغايت 1389/11/09
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي : مجيد اميني
تاريخ تصدي : 1385/03/30 لغايت 1387/02/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگي : قاسم سليماني
تاريخ تصدي : 1383 لغايت 1385/03/30
 
Review: 6302
Update date: 2018/07/03
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal