۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
شرح وظايف
شرح وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی
- مطالعه ، بررسی و نظارت برکلیه امور مدیریت و منابع انسانی و اداری , رفاهی و استخدامی دستگاههای اجرایی استان.
- مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وانعکاس آنها به مراجع ذیربط .
- بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان و صدور مجوزهای استخدامی براساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی دفاتر بخشی ذیربط .
- نظارت بر اجرای کلیه امور اداری , ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات .
- بررسی و پیشنهاد در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه .
- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانونی
- اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف سازمان متبوع واعمال نظارت وهماهنگی لازم در این زمینه .
- نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
- نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی در قالب سیاستهای کلی .
- نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر , اعتبارات , هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات .
- نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و سایر واحدهای مرکزی سازمان .
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به بر قراری حقوق و مزایا و فوق العاده های کلیه دستگاه های اجرایی استان
- نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات
- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی ( اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری , فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه .
- افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلان کشور .
- تهیه , تنظیم , نظارت,ارزشیابی واجرای برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه های اجرایی و شهرداریها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.
- برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران با نظام – فنی اجرایی در زمینه طرح ها و ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه .
- اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده .
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.
- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی.
- اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفویض شده .
- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.
- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی .
- بررسی و تعیین دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان با هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریت آموزشی مرکز .
- تهیه و تنظیم و برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و کلیه دستگاه ها و سازمان های اجرایی و با استفاده از امکانات استان و با هماهنگی واحدهای ذیربط در مرکز .
- همکاری و مساعدت در اجرای دوره های آموزشی استانی و منطقه ای بمنظور تعیین اهداف و سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ملی و استانی.
- آموزش بسته های نرم افزار بمنظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی مدیریت آموزش و بورسها و دفتر انفورماتیک و اطلاع رسانی.
- انجام وظایف دبیرخانه ای شورای کاربران (سیستم های اطلاعات جغرافیائی استانی ) GIS .
- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونت های مربوط در سازمان استان .
- تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استان ها هماهنگ با فعالیت های سازمان نقشه برداری کشور .
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری ،توسعه فن آوری اطلاعات در نظام اداری ، نوسازی اداری ومصوبات شورای عالی اداری در دستگاههای اجرایی استان و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط .
- تهیه الگو و سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجوداستان و استانداری .
- ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف سازمان .
- طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف .
- ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مناسب بمنظور بایگانی , نگهداری , تمرکز اسناد , مدارک و اوراق اداری و غیر اداری.
- همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسی ، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی .
- نظارت ,ارزشیابی و اجرای مطالعات و پژوهش های مورد نیاز در چارچوب سیاست ها و برنامه های استان و کشور .
- اتخاذ تدابیر و روش های اجرائی مناسب به منظور ایجاد انگیزه های لازم در فعالیت های سازمانها و دستگاههای اجرائی استان.
- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری.
- انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار , تنظیم تشکیلات و سازمان تفضیلی و شرح وظایف شاغلین پست های سازمانی دستگاه های اجرائی استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان به منظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی.
- بررسی وتأئید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاههای اجرائی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده.
- انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش های عمومی دستگاه های اجرایی استان و روشها و رویه های اختصاصی ابلاغی از سوی دستگاههای مرکز توسط دستگاههای اجرای استان.
- پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاه های اجرایی استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران.
- نظارت بر انجام کلیه فعالیت ها و روش های اداری و تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه.
- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار
Review: 10928
Update date: 1395/09/06
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal